PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

Wszystkim studentom I roku przypominamy o obowiązkowym Przysposobieniu bibliotecznym. W tej chwili zaliczenie odbywa się wyłącznie online. Aby uzyskać zaliczenie Przysposobienia bibliotecznego student powinien: zalogować się na Platformie Edukacyjnej m-Academia:...

Do poczytania w wolnej chwili

Listopadowy prezent IBUK libra Zapraszamy do lektury listopadowego prezentu udostępnionego przez bazę IBUK Libra – książki Erica Weinera pt. „Ekspresem z Sokratesem. Czego martwi filozofowie uczą nas o życiu”.Szczegóły dotyczące książki znajdziecie na stronie...