Bazy

Przeszukaj zasoby elektroniczne Biblioteki Uniwersytetu Kaliskiego

* Multiwyszukiwarka nie przegląda zasobów baz: IBUK libra i BIBLIO.
BAZA ZDJĘĆ HISTOLOGICZNYCH
Przejdź do bazy

Kolekcja zdjęć histologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu udostępniana w ramach Atlasu Zasobów Otwartej Nauki AZON 2.0.

INTERAKTYWNY ATLAS HISTOLOGICZNY
Przejdź do bazy Interaktywny Atlas Histologiczny, Katedra Histologii i Embriologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika opracowało największy w Polsce, interaktywny atlas histologiczny. Atlas składa się ze zdjęć przygotowanych z preparatów pokazowych używanych w trakcie zajęć z przedmiotu histologia w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii tej uczelni. Atlas był aktualizowany.
ACADEMICA
Przejdź do bazy Academica udostępnia zasoby cyfrowe, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Udostępniamy 3 138 430 dokumentów. Dostęp do bazy jest możliwy z wyznaczonych stanowisk w bibliotece głównej
Complete Anatomy 3D

Dostęp do tego zasobu dotyczy wyłącznie studentów kierunku lekarskiego.

Użytkownik potrzebuje kod dostępu (do pobrania w bibliotece).

Informacje dotyczące logowania:

 • aby rozpocząć, pobierz bezpłatną wersję Complete Anatomy ze sklepu App Store na urządzenie (także na komputery stacjonarne);
 • uruchom aplikację i dokończ rejestrację w aplikacji, używając swojego uniwersyteckiego adresu e-mail (wymagana domena e-mail: @uniwersytetkaliski.edu.pl);
 • przejdź do opcji Ustawienia > Moje konto i wprowadź odpowiedni kod dostępu;
 • zapoznaj się z instruktażowymi plikami PDF.

Korzystając z bazy użytkownik może być zalogowany jednocześnie na dwóch urządzeniach. W przypadku problemów, należy wylogować się ze wszystkich urządzeń i zalogować ponownie.

Pozostali czytelnicy zainteresowani bazą mogą zarejestrować się na stronie i uzyskać kod do darmowego dostępu. 

Link do bazy: https://3d4medical.com/

EBSCO
Przejdź do bazy Na platformie EBSCO dostępne są bazy bibliograficzne i pełnotekstowe rejestrujące czasopisma z zakresu medycyny, środowiska, rolnictwa, nauk społecznych, zarządzania, informatyki, techniki, m.in: e-Book Academic Collection – dostęp do 150 tys. książek z różnych dziedzin wiedzy Medline  światowa baza medyczna z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii oraz ochrony zdrowia. Zawiera opisy bibliograficzne, abstrakty i pełne teksty 5 tys. czasopism Lista czasopism dostępnych w bazie EBSCO Materiały szkoleniowe   Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:
EMIS
Przejdź do bazy Baza zawiera informacje w języku polskim i angielskim dotyczące firm, w tym raporty i analizy, dane sektorowe, dane makroekonomiczne, informacje dotyczące rynków finansowych. Są to między innymi teksty doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych, sprawozdania finansowe spółek (Monitor Polski “B”), raporty branżowe, notowania giełdowe, statystyki. Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:
Infor LEX Biblioteka
Przejdź do bazy Infor LEX Biblioteka zawiera teksty wszystkich czasopism grupy INFOR wraz  z orzecznictwem, przepisami, interpretacjami urzędów, standardami rachunkowości i formularzami oraz informacje dotyczące kalkulatorów, klasyfikacji statystycznych, kursów walut, kodów CPV oraz wskaźników i opłat, m.in. podatkowych, bankowych, diet, ryczałtów i rekompensat.
Monitor Polski B
Monitor Polski B – zbiór archiwalny (do 2012 r.) zawiera sprawozdania finansowe firm i instytucji określone w przepisach o rachunkowości. Przejdź do bazy Po przejściu do bazy, aby wybrać Monitor Polski B należy w menu z sekcji Narzędzia wybrać odpowiedni link.
Nature
Przejdź do bazy Baza Nature zawiera pełne  teksty czasopisma o tym samym tytule wydawanym przez Nature Publishing Group (NPG) – Wielka Brytania Czasopismo Nature ukazuje się od 1869 roku i jest  tygodnikiem naukowym rejestrowanym przez Instytut Filadelfijski. Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:
Polska Bibliografia Lekarska
Przejdź do bazy Polska Bibliografia Lekarska rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Opisy bibliograficzne pochodzą z ponad 1900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL. PBL prowadzona jest od 1979 r. i aktualizowana co 3 miesiące. Od 1991 roku do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim. Baza dostępna jest wyłącznie na komputerach w Bibliotece. Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:
Science
Przejdź do bazy Baza Science zawiera teksty czasopism wydawanych przez American Association for the Advancement of Science: 1) Science, 2) Science Signaling (pełny dostęp w okresie 01.09.2015 – 31.12.2016) 3) Science Translational Medicine (pełny dostęp w okresie 01.09.2015 – 31.12.2016). Czasopismo Science istnieje od 1880 roku, założone przez przez Thomasa Edisona i jest tygodnikiem naukowym rejestrowanym przez Instytutu Filadelfijski. Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:
Springer
Przejdź do bazy Springer jest to wielodziedzinowa baza pełnotekstowa czasopism wydawnictwa Springer, z dostępem do numerów bieżących i archiwalnych. Baza zawiera 1130 tytułów czasopism bieżących z rocznikami archiwalnymi od 1997, a także archiwa od pierwszego wolumenu do roku 1996 dla 1301 tytułów czasopism, archiwa od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 dla 17 serii książkowych, pełna kolekcja 3009 książek elektronicznych wydanych przez Sprignera w roku 2005. Zakres tematyczny bazy obejmuje: astronomię, biologię, biochemię, biznes, budownictwo lądowe, ekologię, ekonomię, energetykę, farmację, fizykę, inżynierię, inżynierię materiałową, księgowość, finanse, matematykę, medycynę, psychologię, socjologię, technika i technologia, zarządzanie. Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:
Web of Science
Przejdź do bazy Platforma Web of Science obejmuje bazy danych tworzone przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne (indeksy cytowań), do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne – Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List („lista filadelfijska”). W WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która od roku 2010 obejmuje ponad 12.000 tytułów bieżących czasopism. Kryteria, które muszą spełniać czasopisma indeksowane w WoS oraz przebieg procesu selekcji czasopism można znaleźć na stronie The Thomson Reuters Journal Selection Process. W bazie CPCI indeksowane jest około 150.000 sprawozdań konferencyjnych. Na platformie Web of Science dostępne są także, na zasadzie dodatku do licencji krajowej, baza Medline oraz narzędzia EndNote Web i Researcher ID Do roku 2013 platforma produkowana przez Thomson Reuters miała nazwę Web of Knowledge, natomiast indeksy cytowań (SCIE, SSCI i AHC) były określane łącznie jako pakiet Web of Science. Obecnie Web of Science (WoS) oznacza całą platformę, jednak nazwa Web of Knowledge została zachowana w odniesieniu do umowy licencyjnej zawartej na lata 2014-2016. (Źródło: Wirtualna Biblioteka Nauki) Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:
Czasopisma on-line
CZASOPISMA OGÓLNODOSTĘPNE (open access)
Tytuł czasopisma Źródło
American International Journal of Science Dostępne w Internecie
American International Journal of Contemporary Research Dostępne w Internecie
BDO Finanse Publiczne Dostępne w Internecie
Czasopismo Techniczne B, Budownictwo Biblioteka Cyfrowa Politech. Krak.
Czasopismo Techniczne M, Mechanika Biblioteka Cyfrowa Politech. Krak.
Fizjoterapia Dostępne w Internecie
Free Medical Journal Dostępne w Interencie
Geriatria Dostępne w Internecie
Gerontologia Polska Dostępne w Internecie
 International Journal of Humanities and Social Science Dostępne w Internecie
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej (od 2005 r. jako Electrical Power Quality and Utilisation) Dostępne w Internecie  
Kultura Popularna (od nru 33/2012) Dostępne w Internecie
Lider Dostępne w Internecie
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Dostępne w Internecie
OECD360 Dostępne w Internecie
Pielęgniarstwo Polskie Dostępne w Internecie
Pneumonologia i Alergologia Polska Dostępne w Intenrecie
Prawo Mediów Elektronicznych Dostępne w Internecie
Problemy Ekorozwoju Dostępne w Internecie
Przegląd Energetyczny Dostępne w Internecie
Rocznik Ochrona Środowiska Dostępne w Internecie
Wiadomości PKN. Normalizacja Dostępne w Internecie
  GAZETY I MAGAZYNY DOSTĘPNE W PRENUMEROWANYCH BAZACH (wybór) (dostęp w sieci Uczelni) Uwaga! Wejście do baz poprzez link czasopisma jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki korzystania określone w licencjach. Teksty licencji dostępne są na stronie Biblioteki Akademii Kaliskiej
Tytuł Źródło
Dziennik Gazeta Prawna  Baza EMIS
Gazeta Wyborcza (gazeta.pl)  Baza EMIS
Głos Wielkopolski  Baza EMIS
New York Times  Baza ProQuest
Newsweek (ang.)  (numery do 2012 roku)  Baza Proquest
Newsweek Polska  Baza EMIS
Parkiet  Baza EMIS
Rzeczpospolita  Baza EMIS
Time  Baza Proquest
Wprost  Baza EMIS
   CZASOPISMA NAUKOWE I BRANŻOWE (wybór)
Tytuł  Źródło
American Journal of Medicine  Wyd. ABE-IPS
American Journal of Obstertrics and Gynecology  Wyd. ABE-IPS
CIRP Annals – Manufacturing Technology  Wyd. ABE-IPS
Coaching Review  Baza LEX
Computerworld  Baza EMIS
Controlling i Rachunkowość Zarządcza  Baza INFORLEX
Czysta Energia  Baza EMIS
Ecological Chemistry and Engineering. S  Wyd. ABE-IPS
Ecological Monographs  Wyd. ABE-IPS
Ekonomia i Prawo  Baza ProQuest
Ekspert Budowlany  Baza EMIS
Elektroinfo  Baza EMIS
Energia – Gigawat  Baza EMIS
Energy and Buildings  Wyd. ABE-IPS
Eurobuild Poland  Baza EMIS
European Journal of Internal Medicine  Wyd. ABE-IPS
Finanse Komunalne  Baza LEX
Fizjoterapia (roczniki 2008-2011)  Baza ProQuest
Forbes  Baza EMIS
Gazeta Farmaceutyczna  Baza EMIS
Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw  Baza EMIS
Gazeta Samorządu i Administracji  Baza INFORLEX
Glosa  Baza LEX
Gospodarka Surowcami Mineralnymi  Baza ProQuest
Industrie – Anzeiger  Wyd. ABE-IPS
Internal Medicine Journal  Wyd. ABE-IPS
International Journal of Nurcing Practice  Baza Wiley
Izolacje  Baza EMIS
Journal of Advanced Nursing  Wyd. ABE-IPS
Journal of Building Performance Simulation  Wyd. ABE-IPS
Journal of Fresh Water Ecology  Wyd. ABE-IPS
Krankengymnastic (patrz PT Zeitschrift fur Physiotherapeuten)  Wyd. ABE-IPS
Logistyka  Baza EMIS
Measurement and Control  Wyd. ABE-IPS
Measurement Techniques  Wyd. ABE-IPS
Media i Marketing  Baza EMIS
Medycyna Paliatywna  Baza ProQuest
Medycyna Pracy  Baza ProQuest
Nauka i Zizn  Wyd. ABE-IPS
Networld  Baza EMIS
Neuropsychiatria i Neuropsychologia  Baza ProQuest
Nieruchomości i Prawo  Baza LEX
Nowe Życie Gospodarcze  Baza EMIS
Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine  Wyd. ABE-IPS
Ochrona Środowiska  Baza ProQuest
Państwo i Prawo  Baza LEX
PC World Computer  Baza EMIS
Personel i Zarządzanie  Baza INFORLEX
Physiotherapy  Wyd. ABE-IPS
Polish Journal of Sport and Tourism  Baza ProQuest
Poradnik Gazety Prawnej  Baza INFORLEX
Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej  Baza INFORLEX
Poradnik  Organizacji Non-Profit  Baza INFORLEX
Poradnik Samorządowca  Baza INFORLEX
Postępy Dermatologii i Alergologii  Baza ProQuest
Postępy Rehabilitacji  Baza ProQuest
Postępy w Kardiologii Interwencyjnej  Baza ProQuest
Prawo Przedsiębiorcy  Baza InforLEX
Problemy Pielęgniarstwa (od 2012 roku)  Wyd. Via Medica
PT Zeitschrift fur Physiotherapeuten (Krankengymnastic)  Wyd. ABE-IPS
Przegląd Dermatologiczny  Baza ProQuest
Przegląd Kardiodiabetologiczny  Baza ProQuest
Przegląd Komunalny  Baza EMIS
Przegląd Kulturoznawczy  Baza ProQuest
Przegląd Menopauzalny  Baza ProQuest
Przegląd Podatkowy  Baza LEX
Przegląd Prawa Handlowego  Baza LEX
Przegląd Socjologiczny  Baza ProQuest
Psychologia Rozwojowa  Baza ProQuest
Recykling  Baza EMIS
Resuscitation  Wyd. ABE-IPS
Rynek Instalacyjny  Baza EMIS
Samorząd Terytorialny  Baza LEX
Serwis BHP  Baza INFORLEX
Serwis Prawno-Pracowniczy  Baza INFORLEX
Studia Prawno-Ekonomiczne  Baza ProQuest
Urządzenia dla Energetyki  Baza EMIS
Warsow Voice  Baza EMIS
Wiadomości Handlowe  Baza EMIS
Wideochirurgia i Inne Techniki Mało Inwazyjne  Baza ProQuest
Wodociągi – Kanalizacja  Baza EMIS
Współczesna Onkologia  Baza ProQuest
Zarządzanie Publiczne  Baza ProQuest
Zarządzanie w Kulturze  Baza ProQuest
ZWF Zeitschrift fur Wirschaftlichen Fabrikbetrieb  Wyd. ABE-IPS
Baza patentowa
Baza ESPACE dostępna na płytach CD w Ośrodku Informacji Patentowej i Normalizacyjnej (Collegium Oecologicum)
 • ESPACE-ACCESS (B) – zawiera dane bibliograficzne patentów europejskich (EP-B).
 • ESPACE-Access Preces – baza bibliograficzna patentów z Europy Środkowo – Wschodniej (Polska, Bułgaria, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry). Polskie opisy patentowe od nru 153900. Służy jako indeks do poszukiwań w bazie ESPACE-PRECES.
 • ESPACE-BULLETIN – baza z danymi o stanie prawnym europejskich zgłoszeń i patentów.
 • ESPACE-Preces – baza zawiera pełne teksty opisów patentowych z krajów Europy Środkowo – Wschodniej (Polska, Bułgaria, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry). Polskie opisy patentowe od nru 153900.
 • ESPACE-World – baza zawiera opisy bibliograficzne i pełne teksty międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT.
Baza dostępna online ze strony Urzędu Patentowego RP espacenet PL espacenet EP
Elsevier
Przejdź do bazy Baza Elsevier zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Zakres tematyczny obejmuje nauki techniczne, przyrodnicze, medyczne i społeczne. Baza rejestruje roczniki od 1995 roku do chwili bieżącej, aktualizowana jest  raz w tygodniu. Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:
Knovel
Przejdź do bazy Baza pełnotekstowa z zakresu nauk technicznych, z możliwością pracy na interaktywnych wykresach i tabelach. Zawiera pełne teksty książek, w tym podręczników z zakresu techniki oraz materiałów konferencyjnych 70 wydawców – m.in. American Institute of Aeronautics and Astronautics, ASME, Cambridge University Press, DECHEMA, FAO, McGrawHill, MIT, Wiley, Springer, Elsevier, American Institute of Chemical Engineers, Rapra, RSC, Hanser, Synapse. Baza podzielona jest na  kolekcje tematyczne. W ramach subskrypcji dostępne są następujące kolekcje: Aeorospace & Radar Technology Electrical & Power Engineering Enviroment & Enviromental Engineering General Engineering & Engineering Management Mechanics & Mechanical Engineering Civil Engineering & Construction Materials Sustainable Energy and Development Instrukcja korzystania z bazy Dostęp do bazy z komputerów spoza uczelni logowanie do bazy poprzez system HAN identyczne z logowaniem do swojego konta bibliotecznego. Baza przeszukiwana przez multiwyszukiwarkę (okienko u góry listy baz).
IBUK libra
Przejdź do bazy Baza IBUK libra zawiera pełne teksty ponad 51 tys. książek, w tym podręczników akademickich wydanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN, Wolters Kluwer, WNT, WKiŁ oraz wydawnictwa naukowe wyższych uczelni. Baza zapewnia zaawansowaną pracę z tekstem: tworzenie notatek, zaznaczanie i tagowanie fragmentów książki, zaawansowane przeszukiwanie treści, sprawdzanie trudnych pojęć i słów (również obcojęzycznych) w bazie wiedzy PWN (słowniki i encyklopedie). Tekst książek jest dostosowywany do każdego urządzenia (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon). INSTRUKCJA KORZYSTANIA Aby skorzystać z zaawansowanych funkcjonalności należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.
 1. Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej ze strony biblioteki.
 2. Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej – wchodzimy wyłącznie ze strony biblioteki, logowanie poprzez system HAN identyczne z logowaniem do swojego konta bibliotecznego.
Funkcje platformy IBUK Libra – https://www.youtube.com/watch?v=p-DQnp1fvgI Osobista półka myIBUK – https://www.youtube.com/watch?v=7GNxlHtmtWk Instrukcja korzystania – Słownik Oxford ZGŁOŚ ZAKUP BIBLIOTECE – kliknij w opcję pod okładką interesującej Cię książki „Uzyskaj dostęp” (opcja tylko dla zalogowanych użytkowników) O zakupie dostępu do książek zamawiający zostanie poinformowany mailowo. Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania.
ebookpoint BIBLIO
Przejdź do bazy Ebookpoint BIBLIO to internetowa wypożyczalnia książek elektronicznych (ebooki, audiobooki) oraz kursów video. Zbiór literatury specjalistycznej, edukacyjnej, jak i beletrystycznej, popularnej, poradników, przewodników i innych publikacji. W ofercie wydawnictwa marek GRUPY Helion oraz małych, niszowych wydawców. Prenumerata Biblioteki Akjademii Kaliskiej obejmuje literaturę z informatyki, automatyki i elektroniki, pozycje z zakresu techniki i medycyny oraz cały dział „Biznes i ekonomia”. Korzystanie z bazy poza siecią Uczelni możliwe jest po autoryzacji przy użyciu kodu pobranego w  Bibliotece.  
OECD iLibrary
Przejdź do bazy Baza tworzona jest przez Organization for Economical Co-operation and Development (Organizacja Ekonomicznej Współpracy i Rozwoju –  założona w 1947 roku, pod obecną nazwą od 1961 roku). OECD opracowuje statystyki porównawcze oraz dane gospodarcze i społeczne. OECD iLibrary oferuje dostęp do 6 tys. książek,  21 tys. artykułów, 14 tys. tabel i wykresów. Materiały informacyjne i szkoleniowe Prezentacja audiowizualna
ProQuest
Przejdź do bazy PROQUEST  Central & PQDT A&I należy do największych baz  interdyscyplinarnych na świecie. Obejmuje od 2017 r. 42 bazy pełnotekstowe  ze 160 dziedzin wiedzy, w tym z zakresu ekonomii, medycyny, nauk o zdrowiu, pielęgniarstwa, socjologii, komunikacji, informacje biznesowe pochodzące z raportów rynkowych z 43 branż i 40 krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Europy Zachodniej i Europy Wschodniej, Azji i Pacyfiku, Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej . Baza zawiera 23 500 tytułów czasopism, z czego 16 600 tytułów w wersji pełnotekstowej oraz opisy 3 mln rozpraw doktorskich z dostępem do 24 stron pracy. Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:
Scopus
Przejdź do bazy Scopus jest opracowywaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Baza obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus jest udostępniana z platformy ELSEVIERA (SCIENCE DIRECT). (Źródło: http://vls.icm.edu.pl) Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:
Tez-MeSH
Przejdź do bazy Baza Tez-MeSH jest polską wersją amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH), prowadzonego w National Library of Medicine (NLM),USA. Medical Subject Headings to język informacyjno-wyszukiwawczy najbardziej znanego i uznanego przez środowiska medyczne światowego systemu MEDLARS/Medline. Baza Tez-MeSH zawiera terminologię angielską i polską z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i organizacji ochrony zdrowia. Terminologia zawarta w bazie Tez-MeSH, wraz z zasadami indeksowania przyjętymi w NLM, jest używana do sporządzania charakterystyk treściowych dokumentów wprowadzanych od 1979 roku do Polskiej Bibliografii Lekarskiej.   Baza dostępna jest wyłącznie w sieci Uczelni. Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:
Wiley
Przejdź do bazy Baza obejmuje 1367 tytułów czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. (Żródło: http://vls.icm.edu.pl) Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:
Bazy dostępne w Internecie
KATALOGI BIBLIOTEK POLSKICH KaRo NUKAT BAZY TEMATYCZNE
BAZA
TEMATYKA
e-PUBLIKACJE NAUKI POLSKIEJ Baza wielodziedzinowa (m.in. medycyna, technika, zarządzanie ) zawiera pełne teksty książek i czasopism
Baza bibliograficzna o tematyce rolniczo-przyrodniczej.
Baza bibliograficzna  zawartości polskich czasopism technicznych, pełne teksty wybranych tytułów.
Baza bibliograficzna zawartości polskich czasopism ekonomicznych, pełne teksty wybranych tytułów.
Baza bibliograficzna z zakresu nauk technicznych + abstrakty
BIBLIO
Baza bibliograficzna z dziedziny techniki.
Baza bibliograficzna o zawartości książek, artykułów z czasopism, dzienników regionalnych, wydawnictw zbiorowych, gazet zakładowych, dokumenty życia społecznego.
Baza bibliograficzna o zawartości prac doktorskich i habilitacyjnych z dziedziny techniki.
Dziennik Ustaw Od stycznia 2012 roku ukazuje się tylko w wersji elektronicznej.
Dzienniki Urzędowe Od stycznia 2012 roku ukazują się tylko w wersji elektronicznej.
Europe PubMed Central Baza zawiera abstrakty i pełne teksty prac z dziedziny nauki przyrodniczych i medycznych
Medline Plus Baza  dotyczy diagnostyki chorób i opieki zdrowotnej
Medline/PubMed Baza zawiera abstrakty publikacji medycznych.
Monitor Polski Od stycznia 2012 roku ukazuje się tylko w wersji elektronicznej. Od stycznia 2013 roku nie ukazuje się Monitor Polski “B”
Baza bibliograficzna z zakresu: bibliotekarstwa, polityki, geografii, prawa, geologii, religioznawstwa, historii, sportu, literatury, sztuki, nauk biologicznych i rolnictwa, techniki, nauk medycznych, wojskowości, pedagogiki.
Baza pełnotekstowa polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk rolniczych i biologicznych.
PubMed Central Baza pełnotekstowa czasopism z zakresu nauk biologicznych
Baza bibliograficzna, zawiera informacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i nauk pokrewnych.
Baza bibliograficzna, zawiera informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich.