PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

lut 17, 2021 | Aktualności

Wszystkim studentom I roku przypominamy o obowiązkowym Przysposobieniu bibliotecznym. W tej chwili zaliczenie odbywa się wyłącznie online.

Aby uzyskać zaliczenie Przysposobienia bibliotecznego student powinien:

login: numer PESEL,

hasło: jak w USOSWeb jako użytkownik CAS;

  • po zalogowaniu wybrać w kategorii kursów – Organizacyjne, dalej Przysposobienie biblioteczne 2021/2022;
  • zapoznać się z materiałami do kursu (środkowa kolumna Materiały do kursu: tu Kurs Przysposobienie Biblioteczne);
  • po przejrzeniu materiałów podejść do Testu sprawdzającego (hasło dostępu do testu: biblioteka).

Test składa się z 10 pytań wybieranych losowo. Do zaliczenia potrzebne jest minimum 6 punktów (60%), czyli udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 6 pytań.
Uzyskanie minimum 60% z testu jest równoznaczne z uzyskaniem zaliczenia kursu.

Zaliczenie testu w formie on-line jest możliwe dwukrotnie, jednak nie prędzej jak po 24 godzinach od pierwszego podejścia;

Jeżeli nie uda się zaliczyć kursu dwukrotnie w formie online i zostanie wyczerpany limit podejść, student może poprosić bibliotekarza swojej czytelni wydziałowej (mailowo lub telefonicznie) o zwiększenie limitu. Adresy mailowe i numery telefonów dostępne są na stronie biblioteki.

Pamiętaj, system pozwala na zaliczenie testu on-line tylko po zapoznaniu się z materiałami kursu.

Studenci mają czas na zaliczenie Przysposobienia bibliotecznego do końca semestru zimowego, czyli do końca lutego br.