PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

lut 17, 2021 | Aktualności

Wszystkim studentom I roku przypominamy o obowiązkowym Przysposobieniu bibliotecznymW tej chwili zaliczenie odbywa się wyłącznie online.

Aby uzyskać zaliczenie Przysposobienia bibliotecznego student powinien:

  • zalogować się na Platformie Edukacyjnej m-Academia: www.m.pwsz-kalisz.edu.pl;
  • dane do logowania:
    login: numer PESEL
    hasło: jak w USOSWeb jako użytkownik CAS;
  • po zalogowaniu wybrać w kategorii kursów – Organizacyjne, dalej Przysposobienie biblioteczne;
  • zapoznać się z materiałami do kursu;
  • po przejrzeniu materiałów podejść do Testu sprawdzającego (hasło dostępu do testu: biblioteka).

Test składa się z 10 pytań wybieranych losowo. Do zaliczenia potrzebne jest minimum 6 punktów (60%), czyli udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 6 pytań. Uzyskanie minimum 60% z testu jest równoznaczne z uzyskaniem zaliczenia kursu.

Zaliczenie testu w formie on-line jest możliwe dwukrotnie, jednak nie prędzej jak po 24 godzinach od pierwszego podejścia;

Jeżeli nie uda się zaliczyć kursu dwukrotnie w formie online i zostanie wyczerpany limit podejść, student może poprosić bibliotekarza swojej czytelni wydziałowej (mailowo lub telefonicznie) o zwiększenie limitu. Adresy mailowe i numery telefonów dostępne są na stronie biblioteki.

Pamiętaj, system pozwala na zaliczenie testu on-line tylko po zapoznaniu się z materiałami kursu.

Studenci mają czas na zaliczenie Przysposobienia bibliotecznego do końca semestru zimowego, czyli do końca lutego br.

1 marca br. do dziekanatów poszczególnych wydziałów zostaną przekazane listy studentów, którzy kurs zaliczyli.