Kontakt

DYREKTOR
dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

ul. Nowy Świat 4a

tel.(62) 76-79-507

E-mail: e.steczek@akademia.kalisz.pl

DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

ul. Łódzka 149
tel. (62) 76-79- 552

mgr Magdalena Aulich
E-mail: m.aulich@akademia.kalisz.pl

mgr Zofia Szurek
E-mail: z.szurek@akademia.kalisz.pl

WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA (Collegium Novum)

ul. Nowy Świat 4a
tel. (62) 76-79-649

mgr Mariola Napadłek
E-mail: m.napadlek@akademia.kalisz.pl

mgr Beata Leśna
E-mail: b.lesna@akademia.kalisz.pl

CZYTELNIA GŁÓWNA (Collegium Novum)

ul. Nowy Świat 4a
tel. (62) 76-79-549

mgr Mariola Napadłek
E-mail: m.napadlek@akademia.kalisz.pl

mgr Beata Leśna
E-mail: b.lesna@akademia.kalisz.pl

WYPOŻYCZALNIA  WYDZIAŁU POLITECHNICZNEGO
(Collegium Oecologicum)

ul. Poznańska 201-205
tel. (62) 76- 79 -587

mgr Zofia Bończyk
E-mail: z.bonczyk@akademia.kalisz.pl

mgr Michał Szurek
E-mail: m.szurek@akademia.kalisz.pl

CZYTELNIA WYDZIAŁU POLITECHNICZNEGO
(Collegium Mechanicum)

ul. Poznańska 201-205
tel. (62) 76-79-577

mgr Ewa Szczurek
E-mail: e.szczurek@akademia.kalisz.pl

mgr Marcin Mikołajczyk
E-mail: m.mikolajczyk@akademia.kalisz.pl

WYPOŻYCZALNIA I CZYTELNIA WYDZIAŁU MEDYCZNEGO
I NAUK O ZDROWIU

(Collegium Medicum)

ul. Kaszubska 13
tel. (62) 76-79-608

dr Grzegorz Matuszczak
E-mail: g.matuszczak@akademia.kalisz.pl

mgr Krystyna Raubo
E-mail: k.raubo@akademia.kalisz.pl

Sprzedaż książek
Wydawnictwa Akademii Kaliskiej

ul. Łódzka 149
tel. (62) 76-79-552

mgr Ewa Obała
E-mail: e.obala@akademia.kalisz.pl

ADRES OGÓLNY