Katalogi

Wyszukiwanie

  1. W katalogu online można wyszukiwać przez wybranie jednego lub kilku kryteriów, np. autor, tytuł, hasło przedmiotowe

  • wielkość liter nie ma znaczenia,
  • jeśli nie zostaną użyte znaki specjalne, kryterium musi zostać podane dokładnie.
2. Wyszukując wg autorów należy wpisywać w kolejności NAZWISKO IMIĘ

 Konto

1. Po zalogowaniu na konto czytelnik może:
  • zarezerwować książkę dostępną w magazynie,
  • zamówić książkę, której wszystkie egzemplarze są wypożyczone,
  • prolongować okres wypożyczenia,
  • zobaczyć stan konta oraz historię wypożyczeń.
2. Konto jest blokowane w przypadku przetrzymania książek.
Rezerwacja

 1. Zarezerwowane książki należy odebrać w ciągu 7 dni roboczych.

 2. Rezerwacja nie może być anulowana przez czytelnika po przyjęciu jej do realizacji (wydruk rewersu w bibliotece). Rezerwację można anulować telefonicznie.

Zamawianie

 1. Po złożeniu zamówienia czytelnik otrzymuje informację o kolejności oczekiwania na książkę – zakładka ZAMAWIANIE.

 2. O możliwości odbioru zamówionej książki czytelnik jest informowany emailowo.

 Prolongata

 1. Prolongata online możliwa jest 2-krotnie.

 2. Po upływie terminu zwrotu lub w sytuacji zamówienia książki przez innego czytelnika opcja prolongaty jest zablokowana.