Wystawy

KALENDARIUM  WYSTAW:

2001 – Malarstwo, grafika i plakat – Tadeusz Wolański, Andrzej Nawrot i Bogusław Balicki.

2001 – Malarstwo i rysunek – Tadeusz Gaworzewski.

2001 – Grafika – Władysław Kościelniak.

2002 – Archiwalne mapy Kalisza z XVIII i XIX w.

2002 – Rysunek i grafika – Andrzej Niekrasz.

2003 – Abstrakcja aluzyjna – malarstwo Edwarda Gąsiora.

2003 – Linia życia – malarstwo   Izabelli Symanowicz.

2003 – Plakat erfurcki – Hajo Schüler.

2003 – Okna tęsknoty, okna nadziei… – Nila Epstein.

2003 – Tkanina artystyczna – Elżbieta Szwarc Jarosik.

2004 – Malarstwo i rysunek – Tadeusz Witold Wolański.

2004 – Sztuka papieru – Jan Krzysztof Hrycek.

2005 – Miasto i rzeka – fotografie Ryszarda Bienieckiego.

2005 – Piękny mały świat – fotografie Ryszarda Bienieckiego.

2005 – Exlibris – kolekcja Władysława Kościelniaka.

2007 – Pasje – Zygmunt Baranek.

2008 – Malarstwo – Włodymyr Czarnobaj.

2008 – Kalisz w obiektywie pokoleń – Lechosław Głowinkowski, Michał Patysiak.

2008 – Polska – kolory nieba – Paweł Musielak.

2009 – Faktury inspirowane papierem – Marta Zawadzka.

2009 – Prace – Maria Podskarbi- Hebisz.

2009 – Malarstwo nasza klasa etc. – Paweł Nowak.

2009 – Dokumenty mówią – wystawa zorganizowana we współpracy z Archiwum państwowym w Kaliszu.

2009 – Juwenalia 2009 w obiektywie – Olga Dobiecka, Michał Patysiak, Maciej Sobieraj.

2009 – Ekslibrisy i grafika – Koło Naukowe Książka i Grafika WP-A UAM w Kaliszu.

2009 – Dyplomy 2009 cd. – podyplomowa wystawa prac malarskich absolwentów WP-A UAM w Kaliszu.

2009 – Najlepsze fotografie prasowe – laureaci konkursu BZ WBK Press Foto.

2009 – Wystawa poświęcona pamięci patrona PWSZ, Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

2009 – Malarstwo – Katarzyna Maniewska.

2009 – Faktury – malarstwo Marty Zawadzkiej.

2009 – Wystawa tkaniny unikatowej dr Elżbiety Szwarc-Jarosik.

2009 – Pracownia malarstwa prof. dr. hab. Jana Hrycka. Dyplomy 2009 – prace studentów UAM w Poznaniu, Wydziału Pedagogiczno-  Artystycznego w Kaliszu.

2009 – Wystawa poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Malarsko –Rzeźbiarskiego – Gołuchów 2009.

2010 – Inspiracje Gołuchowski – wystawa V Międzynarodowego Pleneru  Malarskiego.

2010 – Bursztynowym szlakiem po Kaliszu i Trójmieście – wystawa fotograficzna Zygmunta Kroczyńskiego,  Kamila Zychmańskiego,  Andrzeja Chorosza, Zdzisława Landowskiego.

2010 – Malarstwo – wystawa prac studentów UTW „Calisia”.

2011 – Kolejowe marzenia – wystawa fotograficzna Zygmunta Kroczyńskiego, Zdzisława Lewandowskiego, Andrzeja Chorosza, Wojciecha Chorosza.

2011 – Dwadzieścia dwa… – malarstwo Cezarego Zdrojewskiego

2011 – Malarstwo – Marian Ozdowski.

2011 – Era parowozu i szybka kolej – wystawa fotograficzna Zygmunta Kroczyńskiego, Zdzisława Landowskiego, Andrzeja Chorosza, Wojciecha Chorosza, Joanny Lipiec.

2012 – …słyszę kroki, widzę twarze – malarstwo Małgorzaty Gładyszewskiej.

2012 – Eko Rzeźba – Maria Podskarbi-Hebisz.

2012 – Baśniowe malarstwo – Karolina  Antczak.

2012 – Malarstwo – Zenon Wysocki.

2012 – Gołuchów 2012 – wystawa poplenerowa prac malarskich studentów UTW Południowej Wielkopolski.

2013 – Impresje Gołuchowskie – wystawa VIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego.

2013 – Dwie Wenecje – Wenecja i Kalisz na fotografiach Zygmunta Kroczyńskiego

i Anny Bryś.

2013 – Z historią przy stole – malarstwo Tadeusza Gaworzewskiego.

2013 – Wystawa prac studentów zarządzania mediami – osoby, natura żywa, detale natury nieożywionej.

2014 – Jazzy – fotografia pianistów jazzowych Artura Bonusiaka.

2014 – Martwa natura i pejzaże. Malarstwo słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Kaliszu.

2014 – Kaliskie nostalgie – fotografie Małgorzaty Pecold.

2015 – Co nam w duszy gra – prace malarskie studentów UTW „Calisia”.

2015 – AD OCULOS, czyli Na własne oczy – fotografie członków  stowarzyszenia
„Poza Kadrem”.

2015 – Poplenerowa wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu

2016 – Azjatyckie wariacje – fotografie Artura Bonusiaka.

2017 – Śladami marszałka Mannerheima w Polsce 1889 -1919 – wystawa poświęcona marszałkowi, Carllowi Gustawowi Mannerheimowi.

2017 – Wernisaż portretów Jana Pawła II Karoliny Szyman-Piórkowskiej.

2017 – Wystawa prac rzeźbiarza, Wiesława Andrzeja Oźminy  przygotowana
we współpracy z córką artysty, Martą Oźminą-Wypych.

2017 – Portretowa biesiada prof. Tadeusza Gaworzewskiego.

2017 – Wenecja jest kobietą – wystawa fotografii Beaty Leśnej.

2018 – Podziel się swoją historią. Kalisz na starych zdjęciach – fotografie zebrane przez Tomasza Chlebbę.

2018 – Kobieta i… –  ekslibrisy ze zbiorów Mieczysława Bielenia.

2018 – Trwamy – malarstwo Henryka Mielczarka.

2018 – Mój Kalisz – fotografia Małgorzaty Pecold.

2019 – Malarstwo – Czesław Woś.

2019 Obrazy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia”.