Wykład dr Jadwigi Raubo

paź 20, 2021 | Archiwum

Tegoroczna Noc Bibliotek przebiegała pod hasłem „CZYTANIE WZMACNIA”.

Biblioteka Akademii Kaliskiej, nawiązując do tej tematyki,
zaprasza 26 października br. o godz. 17.00 na wykład
 dr Jadwigi Raubo
„O KSIĄŻKACH I DOJRZAŁOŚCI CZYTELNIKA”.


Wykład dostępny zdalnie na platformie Teams – link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8c9b0706d014566bdd929830e533d5d%40thread.tacv2/1634732177203?context=%7b%22Tid%22%3a%228561ca1d-ea50-407d-a700-1b5062b3c1df%22%2c%22Oid%22%3a%2208878302-fe3d-40f3-8b87-38f67930709f%22%7d