STRAŻNICY MARZEŃ Z WIZYTĄ U OPIEKUNÓW KALISKIEGO KSIĘGOZBIORU

sie 1, 2022 | Wydarzenia

25 stycznia 2022 r. Czytelnię Wydziału Politechnicznego odwiedziła grupka dzieci pod opieką przewodnika PTTK w Kaliszu, pani Małgorzaty Walczak-Kubiak. Podczas ferii zimowych w naszym województwie Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Kaliszu, działająca przy kaliskim oddziale PTTK zorganizowała „Ferie z krajoznawcą 2022”. Dzieci i młodzież odbywały wycieczki po Kaliszu z przewodnikiem oraz brały udział w zajęciach warsztatowych, poznając historię oraz współczesność miasta i regionu. Dzień 25 stycznia przebiegał pod hasłem: „Strażnicy marzeń – z wizytą u opiekunów kaliskiego księgozbioru”, podczas którego dzieci wraz z panią przewodnik mieli okazję poznać księgozbiór politechniczny Biblioteki Akademii Kaliskiej. Uczestnicy zapoznali się ze stroną internetową biblioteki oraz Facebookiem, czyli przeszli swoisty kurs przysposobienia bibliotecznego. Porównali możliwości swoich bibliotek szkolnych z kaliską biblioteką naukową. Po zajęciach w czytelni wydziałowej młodzi poszukiwacze przygód zostali zaproszeni do zwiedzania laboratoriów Wydziału Politechnicznego w budynku Collegium Mechanicum. Wykładowcy: dr inż. Dominik Wojtaszczyk oraz mgr inż. Jurij Owczynnikow oprowadzili gości po laboratoriach: obrabiarek CNC, urządzeń elektrycznych, maszyn elektrycznych i inżynierii materiałowej. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się prace dyplomowe studentów kierunku elektrotechnika. Na zakończenie goście otrzymali drobne upominki przygotowane przez pracowników czytelni wydziałowej: mgr Ewę Szczurek i mgra Marcina Mikołajczyka.