„SPUŚCIZNY W ZBIORACH ARCHIWALNYCH, BIBLIOTECZNYCH I MUZEALNYCH BAZĄ ŹRÓDŁOWĄ W BADANIACH BIOGRAFICZNYCH”

paź 3, 2022 | Wydarzenia

W dniach 22-23 września 2022 r. w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu odbyła się konferencja „Spuścizny w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych bazą źródłową w badaniach biograficznych”, zorganizowana przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Konferencja rozpoczęła się gratulacjami i życzeniami dla prof. Akademii Kaliskiej dr. hab. Krzysztofa Walczaka z okazji jubileuszu 50-lecia Jego pracy naukowej i zawodowej.

Prof. Walczak od lat współpracuje z Biblioteką Akademii Kaliskiej jako członek Rady Bibliotecznej, dlatego dyrektor oraz pracownicy naszej biblioteki, uczestniczący w tej konferencji, złożyli na ręce Pana Profesora najserdeczniejsze życzenia i gratulacje.

Dla uczestników, w tym bibliotekarzy Akademii Kaliskiej, konferencja była swego rodzaju szkoleniem, szczególnie w przypadku przejmowania tzw. spuścizn profesorskich. Wysłuchane referaty pozwoliły na ogląd problemu z perspektywy różnych instytucji (bibliotek, archiwów, muzeów), pokazały ogromną rolę tych specyficznych zasobów i możliwości ich wykorzystania w pracach badawczych. Konferencja pozwoliła na wymianę spostrzeżeń, uzyskanie pomocnych wskazówek, przede wszystkim na nawiązanie nowych kontaktów. Organizatorom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu, które zgromadziło ludzi nauki z całego kraju i nie tylko – na konferencję dotarła także prelegentka z Ukrainy.