SPOTKANIE Z MATKAMI I DZIEĆMI Z UKRAINY

sie 1, 2022 | Wydarzenia

28 lipca 2022 r. Biblioteka Akademii Kaliskiej zorganizowała spotkanie z matkami i dziećmi z Ukrainy, mieszkającymi w Domu Studenta „Bulionik” przy ul. Łódzkiej. W wydarzeniu uczestniczyły: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit – Prorektor ds. Nauki Akademii Kaliskiej, dr Elżbieta Steczek Czerniawska – Dyrektor Biblioteki, mgr Magdalena Aulich – kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, mgr Ewa Szczurek – kierownik Działu Udostępniania Zbiorów oraz mgr Katarzyna Kostrzewa – kierownik Domu Studenta „Bulionik”. Bibliotekarze przygotowali dla dzieci upominki: książeczki w języku ukraińskim, zabawki, przybory szkolne i słodycze. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze; były wierszyki, mamy zaśpiewały hymn Ukrainy, co wywołało wzruszenie i łzy. Wszystkie dzieci z ufnością lgnęły do Pani Rektor, a na pożegnanie przytuliły się i podziękowały za przybycie. Przekazane dzieciom książeczki w języku ukraińskim Biblioteka Akademii Kaliskiej otrzymała w darze od Wydawnictwa „Insignis”.