Skany dla czytelników

lis 10, 2020 | Aktualności

Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy!

Uruchomiliśmy dla naszych czytelników usługę skanowania.

Prośbę o wykonanie skanu należy przesłać mailowo (adresy bibliotekarzy znajdują się na stronie biblioteki www.biblioteka.akademia.kalisz.plz podaniem dokładnych danych bibliograficznych poszukiwanej pozycji (przy fragmencie książki: autor, tytuł, rok wydania, strony; w przypadku artykułu z czasopisma: autor artykułu, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rocznik, nr w obrębie rocznika, strony). Skany będą wykonywane wyłącznie z pozycji niedostępnych

w wersji elektronicznej w zasobach Biblioteki Akademii Kaliskiej. 

W przypadku dużego zainteresowania usługą, realizacja zamówienia

 na skan może być wykonana z opóźnieniem (do dwóch dni od złożenia zamówienia). Maksymalna ilość stron dla jednej osoby – do 50 stron na tydzień.

Przypominamy o dostępie do zasobów elektronicznych, miedzy innymi do baz: IBUK libra i BIBLIO (dawniej NASBI), które są czytelniami podręczników akademickich w języku polskim. Aby można z nich skorzystać poza siecią uczelnianą, trzeba posiadać konto w naszej bibliotece. Obecnie korzystamy z baz w domu za pomocą systemu HAN.  Logowanie do tego systemu jest identyczne z logowaniem do swojego konta bibliotecznego.

Pamiętajmy – do baz wchodzimy zawsze ze strony Biblioteki Akademii Kaliskiej (zakładka BAZY).Aby korzystać z bazy BIBLIO musimy poprosić bibliotekarza o kod dostępu. Baza BIBLIO jest jedyną bazą, do której nie logujemy się poprzez system HAN!