Przysposobienie biblioteczne

KURSY I SZKOLENIA

KURS PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

 1. Kurs PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich i inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Założenia kursu
  • zapoznanie studenta z zasadami korzystania ze zbiorów Biblioteki,
  • przygotowanie do szybkiego i trafnego wyszukiwania literatury, czasopism, informacji bibliograficznej,
  • zapoznanie czytelnika z możliwościami korzystania z baz danych.
 3. Logowanie na platformie m-Academia, znajdującej się na stronie http://m.pwsz-kalisz.edu.pl 
  wg wzoru 
  (student loguje się jako użytkownik CAS):
  Login: nr PESEL
  Hasło: jak do USOSWeb.
 4. Materiały do kursu są obowiązkowe do przejrzenia na platformie m-Academia w części: Kategorie kursównastępnie Organizacyjne, dalej Przysposobienie biblioteczne 2021/2022 i w środkowej kolumnie Materiały do kursu: tu Kurs Przysposobienie Biblioteczne
 5. Po przejrzeniu materiałów należy podejść do Testu sprawdzającego (hasło dostępu do testu: biblioteka).
 6. System pozwala na zaliczenie testu on-line tylko po zapoznaniu się z materiałami kursu (uzyskanie 100% – przejście całego materiału aż do slajdu „Gratulacje – koniec lekcji”).
 7. Dotąd zaliczenie testu odbywało się on-line przy komputerze w czytelni, w obowiązkowym terminie wyznaczonym dla poszczególnych grup ćwiczeniowych przez Dziekanat.
  Obecnie zaliczenie odbywa się poza czytelniami wyłącznie online.
 8. Test składa się z 10 pytań wybieranych losowo. Do zaliczenia potrzebne jest minimum 6 punktów (60%), czyli udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 6 pytań.
 9. Zaliczenie testu w formie on-line jest możliwe dwukrotnie, jednak nie prędzej niż po 24 godzinach od pierwszego podejścia.
 10. Jeżeli nie uda się zaliczyć kursu dwukrotnie w formie online i zostanie wyczerpany limit podejść, student może poprosić bibliotekarza swojej czytelni wydziałowej (mailowo lub telefonicznie) o zwiększenie limitu.

Tworzenie bibliografii w katalogu bibliotecznym

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że program biblioteczny SOWA umożliwia tworzenie bibliografii w naszym katalogu. Jak korzystać z tej opcji zamiast własnoręcznie sporządzać zestawienie bibliograficzne pokazuje filmik. Zapraszamy!

Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest możliwe przed zaliczeniem PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO