Przysposobienie biblioteczne

KURSY I SZKOLENIA

KURS PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

 1. Kurs PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Jeżeli student zaliczył taki kurs na innym wydziale naszej Uczelni, istnieje możliwość przepisania zaliczenia za okazaniem poprzedniego wpisu.
 3. Założenia kursu
  • zapoznanie studenta z zasadami korzystania ze zbiorów Biblioteki
  • przygotowanie do szybkiego i trafnego wyszukiwania literatury, czasopism, informacji bibliograficznej, informacji patentowej
  • zapoznanie czytelnika z możliwościami korzystania z baz danych.
 4. Logowanie na platformie m-Academia, znajdującej się na stronie Uczelni www.pwsz.kalisz.pl, w zakładce „Student” lub na stronie Biblioteki Uczelnianej w zakładce „Przysposobienie biblioteczne” wg wzoru:
  Login: nr PESEL
  Hasło: jak do USOSWeb jako użytkownik CAS
 5. Materiały do kursu są obowiązkowe do przejrzenia na platformie m-Academia w części: NAWIGACJA, zakładka – Kursy, a następnie – Organizacyjne.
 6. System pozwala na zaliczenie testu on-line tylko po zapoznaniu się z materiałami.
 7. Dotąd zaliczenie testu odbywało się on-line przy komputerze uczelnianym, w obowiązkowym terminie wyznaczonym dla poszczególnych grup ćwiczeniowych przez Dział Nauczania. Obecnie, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zaliczenie odbywa się poza czytelniami wyłącznie online.
 8. Test składa się z 10 pytań wybieranych losowo. Do zaliczenia potrzebne jest minimum 6 punktów (60%), czyli udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 6 pytań.
 9. Zaliczenie testu w formie on-line jest możliwe dwukrotnie, jednak nie prędzej jak po 24 godzinach od pierwszego podejścia.
 10. Jeżeli nie uda się zaliczyć kursu dwukrotnie w formie online i zostanie wyczerpany limit podejść, student może poprosić bibliotekarza swojej czytelni wydziałowej (mailowo lub telefonicznie) o zwiększenie limitu.
 11. Studenci mają czas na zaliczenie Przysposobienia bibliotecznego do końca semestru letniego, czyli do 30 września.
        1 października br. do dziekanatów poszczególnych wydziałów zostaną przekazane listy studentów, którzy zaliczyli kurs.

Tworzenie bibliografii w katalogu bibliotecznym

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że program biblioteczny SOWA umożliwia tworzenie bibliografii w naszym katalogu. Jak korzystać z tej opcji zamiast własnoręcznie sporządzać zestawienie bibliograficzne pokazuje filmik. Zapraszamy!

Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest możliwe przed zaliczeniem PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO