PROMOCJA KSIĄŻEK – „MELANIA PARCZEWSKA” Z SERII „KALISZANIE”, „ALFONS PARCZEWSKI. BIBLIOGRAFIA”

sie 1, 2022 | Wydarzenia

18 maja 2022 r. w Bibliotece Akademii Kaliskiej miała miejsce promocja dwóch ważnych książek. Na spotkaniu o tomiku z serii „Kaliszanie” pt. „Melania Parczewska (12850-1920). Nauczycielka, społeczniczka, pisarka” mówiły autorki publikacji – prof. Akademii Kaliskiej Ewa Andrysiak oraz dyrektor Biblioteki Akademii Kaliskiej dr Elżbieta Steczek Czerniawska, które przedstawiły biografię i twórczość literacką tej aktywnej i wiele znaczącej w życiu Kalisza kobiety, prowadzącej na przełomie XIX i XX stuleci intensywną działalność pedagogiczną, społeczną i publicystyczną.
Drugą część spotkania poświęcono na przypomnienie postaci brata Melanii – Alfonsa Parczewskiego (prawnika, działacza społeczno-politycznego i narodowego, posła do Dumy Państwowej oraz profesora Uniwersytetu Warszawskiego, profesora i rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie), którego bibliografię przygotowała prof. Ewa Andrysiak. Na promocję, prowadzoną przez prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Akademii Kaliskiej Krzysztofa Walczaka, przybyło wiele osób, słuchając z zainteresowaniem tej niezwykłej opowieści o rodzeństwie Parczewskich i ich losach. Wśród przybyłych na spotkanie gości była pani Prorektor ds. Nauki Akademii Kaliskiej – profesor Katarzyna Sygit, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu –  Grażyna Dziedziak, Przewodniczący Rady Miasta Kalisza – Tadeusz Skarżyński, profesorowie i pracownicy Uczelni oraz bibliotekarze Akademii, członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i wiele innych osób, zainteresowanych historią Kalisza.