„PRAKSEOLOGIA WSPÓŁDZIAŁANIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH
ZA BEZPIECZEŃSTWO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH”

lis 25, 2022 | Wydarzenia

W dniach 22-23 listopada 2022 r. w Akademii Kaliskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”. Biblioteka Akademii Kaliskiej, jako jeden ze współorganizatorów instytucjonalnych tego wydarzenia, zaprezentowała publikacje związane z tematyką konferencji. Pierwszego dnia w Collegium Oecologicum na Kampusie przy ul. Poznańskiej, koleżanka Mariola Napadłek na stanowisku wystawienniczym prezentowała publikacje Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych. Koleżanka Ewa Obała, odpowiedzialna za sprzedaż publikacji uczelnianych, prezentowała publikacje na stanowisku Wydawnictwa Akademii Kaliskiej – także drugiego dnia, w Collegium Novum przy ul. Nowy Świat 4a, umożliwiając wszystkim zainteresowanym zaznajomienie się z nowościami wydawnictwa oraz ich zakup. Publikacje zarówno ze zbiorów naszej biblioteki, jak i wydawnictwa uczelnianego, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Fot. Ewa Szczurek, Marcin Mikołajczyk.