Politechnika dziecięca

sty 24, 2020 | Wydarzenia

15 stycznia 2020 r. z inicjatywy Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu nastąpiła inauguracja Politechniki Dziecięcej. Uroczystość odbyła się  w  obecności Prorektor ds. Nauki dr hab. Katarzyny Sygit, prof. PWSZ, Prorektor ds. Studenckich dr Tatiany Manasterskiej, prof. PWSZ i kanclerza PWSZ, Kazimierza Matusiaka. Licznie przybyły dzieci ze Szkół Podstawowych: Jagiellończyka, Edukatora i Szkoły Podstawowej nr 1.

Prorektor Katarzyna Sygit skierowała do nich życzenia zachęty do poznawania świata, podejmowania trudu uczenia i powołała się na słowa słynnego piłkarza, Pelé: Sukces to nie przypadek. Uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze, m.in. przy dźwiękach Gaude Mater Polonia, a po ślubowaniu 86 przyszłym uczestnikom Politechniki Dziecięcej, każdemu z osobna, Panie Rektor  wręczyły indeksy. W atmosferę życia uczelni wprowadził pogodny film studencki zatytułowany „Impreza”, a potem rzeczowo opowiedziana i wzbogacona projekcją zdjęć historia życia Patrona uczelni, prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Dr Elżbieta Steczek Czerniawska wyeksponowała ciekawostki z jego biografii, czym zaciekawiła młodych słuchaczy. Na koniec mini koncert dało rodzeństwo Julia i Janek Oligny.

Całość poprowadziła Ewa Szczurek.

Po uroczystości w auli zainteresowani mogli obejrzeć na „Tarasach Zimowych” dwie wystawy. Jedna z nich poświęcona jest Patronowi PWSZ i znajdują się na niej eksponaty ze zbiorów wnuka, Grzegorza Grabskiego, a wśród nich oryginalne, w większości rękopisy związane z biografią Stanisława Wojciechowskiego sprzed1918r., następnie dokumenty obrazujące jego działalność w sferach rządowych II Rzeczypospolitej, a także prezentujące osoby i fakty  dotyczące  życia prywatnego Patrona naszej Uczelni. W skład kolekcji wchodzą również obrazy namalowane przez córkę, Zofię Grabską. Najbardziej jednak widoczne są, tej samej artystki, dużych rozmiarów portrety Stanisława Wojciechowskiego i jego żony, Marii Wojciechowskiej.

Eksponaty na drugiej wystawie prezentują dorobek artystyczny, Wiesława, Andrzeja Oźminy przekazane uczelni przez córkę, Martę Oźminę Wypych Zajęcia Politechniki Dziecięcej będą się odbywały raz w miesiącu w różnych obiektach uczelnianych.