Po raz trzeci Noc Bibliotek

sty 24, 2020 | Wydarzenia

W październiku (2019r.) w naszej uczelni zorganizowana po raz trzeci  „Noc Bibliotek” przebiegała pod ogólnopolskim hasłem: Znajdźmy wspólny język. Złożyły się na nią wykłady: dr. Grzegorza Matuszczaka, który dokumentował wybranymi przez siebie fragmentami muzycznymi, że od zarania dziejów, aż po współczesność, ewolucja następowała w powiązaniu ze zharmonizowanymi dźwiękami; prof. dr hab. Hanny Tadeusiewicz Świat książki w świetle <Dzienników> Marii Dąbrowskiej, dzięki któremu słuchacze poznali opracowane z dużą wnikliwością i zreferowane  zainteresowania czytelnicze oraz pzemyślenia na temat przeczytanych książek autorki  „Nocy i dni”; dr Agnieszki Szczepaniak Znajdźmy wspólny język, czyli co widać jak na dłoni. Wykład uzmysłowił słuchaczom, jak wiele informacji przekazujemy (nie zawsze sobie uświadamiając) za pomocą gestów, bez konieczności posługiwania się słowami. Nie zabrakło także muzyki instrumentalnej: Karol Konecki na gitarze klasycznej mistrzowsko wykonał program  złożony z muzyki poważnej. Równie wysoki  poziom artystyczny zaprezentował kwartet uczniowski ze Szkoły Muzycznej w Kaliszu. Słuchaczy urzekł ambitny program, artyzm wykonania i wdzięk młodych skrzypaczek oraz pianisty. W ostatnim punkcie programu uczestnicy „Nocy Bibliotek”  „poszukiwali wspólnego języka”  z artystkami – autorkami obrazów, ponieważ odbył się  wernisaż poplenerowej wystawy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.