Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Bibliotek Naukowych: Od książki tradycyjnej do książki wirtualnej

sty 24, 2020 | Wydarzenia

Biblioteka współpracuje z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Zasięg ogólnokrajowy miała wspólnie zorganizowana w naszej uczelni od 4 do 6 września 2019r. Konferencja Dyrektorów Bibliotek PWSZ w Polsce. Wykłady prezentowane były w cyklu czterech sesji moderowanych przez zaproszonych gości: prof. dr. hab. Krzysztofa Migonia z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. dr. hab. Wiesława Babika z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przedstawicieli naszej uczelni:  dr Elżbietę Steczek Czerniawską i prof. dr. hab. Krzysztofa Walczaka. Wykład inauguracyjny Bibliologia nauką stosowaną  wygłosił prof.  dr hab. Krzysztof Migoń. Zgodnie z wiodącym tematem Od książki tradycyjnej do książki wirtualnej obrady skupiały się wokół nowoczesnego przekazu , czyli książki wirtualnej: Książka wirtualna i jej miejsce w nauczaniu bibliologii i informatologii – dr Zbigniew Gruszka (Uniwersytet Łódzki) , Książka tradycyjna i wirtualna jako element wczesnej alfabetyzacji – dr Agata Walczak – Niewiadomska (Uniwersytet Łódzki) , ale  także dotyczyły książki będącej kontynuacją tradycji. O znaku  książki na podstawie najnowszych badań wypowiedziała się prof. dr hab. Ewa Andrysiak: Ekslibris jako element wizerunku bibliotek Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (Uniwersytet Łódzki),a dr Bogumiła Celer (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Książnica  Pedagogiczna w Kaliszu) na wybranych  przykładach opowiedziała o Kolekcji historycznej jako elemencie zbiorów biblioteki naukowej. Prof. dr hab. Bogumiła Staniów (Uniwersytet Wrocławski) rozwinęła temat popularyzacji pracy z książką wśród młodszych pokoleń czytelników: Formy pracy z dziećmi i młodzieżą w bibliotekach naukowych i szkół wyższych; zmiana funkcji czy poszukiwanie nowego modelu. Najnowsze treści prawne związane z perspektywą rozwoju uczelni  wyższych i bibliotek przybliżyli: prof. dr hab. Krzysztof Walczak (PWSZ Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) –  Miejsce biblioteki uczelnianej w Konstytucji dla Nauki i dr Agnieszka Raubo – Zarys prawa autorskiego w bibliotece uczelnianej.

Ponieważ Kalisz  szczyci się swoją historią  i tradycjami kulturowymi, więc w programie konferencji uwzględniono także wycieczkę po Śródmieściu, aby przy teatrze powiedzieć o związkach z naszym miastem Wojciecha Bogusławskiego, przypomnieć o kaliszaninie, Adamie  Asnyku, o młodości w Kaliszu Marii Konopnickiej  i Marii Dąbrowskiej.  Duże zainteresowanie wzbudził  rzadko spotykany pomnik książki przywołujący w pamięci dramatyczne losy kultury  podczas okupacji  w czasie II wojny światowej.

Odbyła się także wycieczka na Zawodzie, aby pokazać rekonstrukcję średniowiecznego grodu i zapoznać uczestników konferencji z odkryciami archeologów na temat hipotezy o pochodzeniu stąd zaczątków państwa pierwszych polskich władców, Piastów.

W programie znalazł się również Gołuchów, do zwiedzania  którego przygotował wygłoszony w auli Collegium Novum wykład Pauliny Vogt – Wawrzyniak – kustosz muzeum: Księgozbiór Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej jako część zbiorów gołuchowskiego muzeum.  Rola i miejsce biblioteki w tworzeniu kolekcji. Wszystko tam jest godne najwyższego podziwu: zadbany historyczny park, zamek w stylu renesansu francuskiego, a w nim bezcenne kolekcje, wśród których znalazła się również biblioteka z rękopisami i starodrukami z XVI i XVIII w. Uczestnicy konferencji wysoko ocenili program i jego realizację.

Zgodnie z istniejącą już tradycją za rok odbędzie się kolejna konferencja w innym ośrodku uczelnianym.