Korzystanie ze zbiorów
Biblioteki Akademii Kaliskiej
osób niepełnosprawnych

I. Udogodnienia architektoniczne

1. WINDA
Osoby niepełnosprawne ruchowo korzystają ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej samodzielnie, mając do dyspozycji dźwig osobowy z sygnalizacją dźwiękową i oznaczeniami Braille’ (Collegium Mechanicum i Collegium Novum) oraz szerokie korytarze i drzwi bez progów.

2. PODJAZDY – POCHYLNIE
Udogodnieniem są tutaj także utwardzone podjazdy – pochylnie, oznakowane tabliczkami informacyjnymi, umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego.

3. TOALETA
Toaleta jest odpowiednio oznakowana i wyposażona w wymagane parametry. Znajduje się na parterze budynku, w którym mieści się Biblioteka.

4. PARKING
Na każdym parkingu są wyznaczone i oznakowane specjalne miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

II. Korzystanie ze zbiorów

1. Biblioteka Uczelniana udostępnia katalog on-line (SOWA), umożliwiając rezerwowanie i zamawianie książek z każdego miejsca i komputera.

2. Oprócz katalogu książek jest także dostępny katalog czasopism, które biblioteka ma w prenumeracie bieżącej, a także egzemplarze archiwalne poszczególnych tytułów jak i elektroniczne bazy danych.

3. Czytelnia Główna posiada całkowicie wolny dostęp do regałów z księgozbiorem oraz wrzutnię w systemie ARFIDO. Urządzenie, służące do samodzielnego zwrotu wypożyczonych woluminów, jest zamontowane na parterze budynku w pobliżu drzwi wejściowych do Czytelni Głównej połączonej z Wypożyczalnią.

4. Biblioteka Uczelniana dysponuje stanowiskiem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Jest to ergonomiczny stolik z możliwością regulacji siedziska. Stanowisko jest wyposażone w komputer z ekranem dotykowym, skanerem powiększającym, słuchawki oraz przenośną, wideo – mówiącą Lupę Compact 6 HD Speech.

5. Lupa Compact 6 HD Speech to urządzenie posiadające dwie kamery, wygodne przyciski i przyjazny interfejs. Posiada udźwiękowienie i obsługę w 25 językach oraz możliwość odtwarzania głosem syntetycznym wybranego uchwyconego tekstu. Również posiada duży i jasny 6-calowy ekran dotykowy oraz zoom ciągły od 0,5 do 21-krotnego powiększenia. Jest to urządzenie przenośne z ergonomicznymi uchwytami bocznymi.

6. W każdej z bibliotek wydziałowych jest bibliotekarz przeszkolony w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia studentów z niepełnosprawnościami, którego uprawnienia potwierdza Certyfikat wydany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego „Zwiększanie dostępności uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnościami”.