Kalendarium

1999

Biblioteka Uczelniana powstaje w pierwszym roku istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, zlokalizowana jest w Instytucie Zarządzania Biznesem przy ul. Mickiewicza 11. a jej organizacją zajęła się dr Ewa Andrysiak.

2000

Po roku działalności księgozbiór liczy ok. 2 tys. woluminów, z wolnym dostępem do półek oraz kilkoma stanowiskami komputerowymi z Internetem i systemem informacyjno-wyszukiwawczym SOWA.

W Instytucie Technicznym przy ul. Częstochowskiej 140 utworzono Ośrodek Informacji Patentowej.

2001

W nowym budynku Rektoratu (ul. Nowy Świat 4) powstaje Czytelnia i Wypożyczalnia Główna oraz Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

Z nowym rokiem akademickim  oddano do użytku studentów Wypożyczalnię i Czytelnię Instytutu Politechnicznego (dawniej Instytutu Technicznego)
przy ul. Częstochowskiej 140.

2002

Wypożyczalnię Główną wraz z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów przeniesiono do nowo zaadaptowanego budynku przy ul. Nowy Świat 5.

Utworzono także Wypożyczalnię i Czytelnię Instytutu Zarządzania przy ul. Łódzkiej 149.

W lokum po byłej Bibliotece WSK (wieżowiec tej firmy) obok dotychczasowej czytelni powstaje Wypożyczalnia Instytutów Technicznych.

2003

Wraz z powołaniem nowych Instytutów Medycznych przy Bibliotece Zawodowego Studium Medycznego  (ul. Kaszubska 13) powstaje Wypożyczalnia
i Czytelnia Instytutów Medycznych. Po dwóch latach Biblioteka Instytutowa zostaje wydzielona jako odrębna, samodzielna komórka uczelni.

Zbiory Biblioteki Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Kalisz” wzbogacają Bibliotekę Instytutu Politechnicznego.

Księgozbiór Biblioteki Uczelnianej liczy już ponad 20 tys. woluminów.

Biblioteka włącza się do organizowania wystaw artystycznych w Galerii Uczelni „Nowy Świat”, promując twórczość wielu nie tylko lokalnych artystów.

2004

W budynku Instytutu Zarządzania, przy ul. Łódzkiej 149, zostaje utworzone Archiwum Uczelniane.

W nowym gmachu dydaktycznym Instytutu Zarządzania – Collegium Novum, przy ul. Nowy Świat 4a, powstaje Czytelnia Główna.

Czytelnia z księgozbiorem podręcznym, liczącym ponad kilka tysięcy woluminów, otrzymuje nowoczesne wyposażenie w ekran plazmowy oraz kilkanaście stanowisk komputerowych z Internetem i katalogiem Biblioteki.

Kierunek inżynierii środowiska czasowo przeniesiony do budynku Instytutów  Medycznych przy ulicy Kaszubskiej, a wraz z nim księgozbiór (4,5 tys.)
o tej tematyce.

2005

Zbiory zamkniętej w 2003 r. Biblioteki Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT przekazane Bibliotece Instytutu Politechnicznego.

2007

Wypożyczalnia Główna zostaje przeniesiona do nowo dobudowanych pomieszczeń przy Czytelni Głównej w budynku Collegium Novum.

Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 60 tys. woluminów

2008

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów zostaje przeniesiony do budynku Instytutu Zarządzania przy ul. Łódzkiej 149.

Czytelnia Instytutu Politechnicznego otrzymuje pomieszczenie przy ul. Poznańskiej 201-205.

W budynku ochrony (budynek F) umieszczono księgozbiór inżynierii środowiska

2009

Strona internetowa biblioteki zyskuje nową szatę graficzną oraz zostaje zaktualizowana i rozbudowana o nowe informacje i katalog OPAC.

W ramach obchodów Jubileuszu 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Kaliszu Biblioteka Uczelniana organizuje konkurs na ekslibris.

2010

W nowo oddanych budynkach przy ul. Poznańskiej 201-205 znajduje swoje miejsce Biblioteka Instytutu Politechnicznego.
W lutym w Collegium Oecologicum zostaje otwarta nowa Wypożyczalnia, a z nowym rokiem akademickim w budynku Collegium Mechanicum
zostaje otwarta nowa Czytelnia Instytutu Politechnicznego.

Zbiory Biblioteki Instytutu Zarządzania przy ul. Łódzkiej  włącza się do zbiorów Wypożyczalni Głównej.

Księgozbiór liczy już ponad 100 tys. woluminów

2011

Wraz z powołaniem wydziałów uczelni, biblioteki instytutowe zyskują rangę bibliotek wydziałowych.

Zostają oddane do użytku nowo rozbudowane pomieszczenia Biblioteki Głównej tzw. „Zimowe Tarasy”.

2012

W Bibliotece Głównej zorganizowano wolny dostęp do zbiorów z systemem zabezpieczeń RFID. Zostaje zamontowana także samoobsługowa wrzutnia książek, a Biblioteka rozpoczyna pracę w programie SOWA 2 w formacie MARC21.

2015

W budynku Collegium Medicum zostają oddane do użytku nowe pomieszczenia Biblioteki Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu.
Biblioteka otrzymuje nowe wyposażenie w stanowiska komputerowe oraz przesuwne regały magazynowe.

2017

Biblioteka Uczelniana po raz pierwszy włącza się do ogólnopolskiej akcji zwanej „Nocą Bibliotek”- temat: „Czytanie porusza’

Księgozbiór Biblioteki liczy blisko 140 tys. woluminów.

2018

Zmodernizowana strona internetowa Biblioteki zyskuje nową szatę graficzną oraz zostaje wzbogacona o dodatkowe informacje.

Biblioteka włącza się w ogólnopolską akcję „Noc Bibliotek”- nawiązanie do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Biblioteka przyłącza się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”.

2019

„Od książki tradycyjnej do książki wirtualnej” – Ogólnopolska konferencja naukowa dyrektorów bibliotek PWSZ zorganizowana we współpracy z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk.

Ogólnopolska akcja: „Noc Bibliotek” („Znajdźmy wspólny język”) po raz kolejny przeprowadzona przez Bibliotekę Uczelnianą.

Biblioteka Uczelniana po raz drugi czynnie popiera ogólnopolską akcję zwaną „Szlachetną paczką”.

2020

1 września Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu zostaje przekształcona
w Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i tym samym Biblioteka Uczelniana otrzymuje nową nazwę – Biblioteka Akademii Kaliskiej.

2021

Bibliotekarze Akademii Kaliskiej uczestniczą w I Wielkopolskim Forum Bibliotekarzy.

Biblioteka przechodzi na nowy system SOWA SQL z formatem MARC21. Strona internetowa Biblioteki zostaje wzbogacona o system HAN (Hidden Automatic Navigation), który umożliwia zdalny dostęp do baz danych spoza sieci uczelni.

Biblioteka po raz kolejny włącza się do akcji „Szlachetna Paczka”.

2022

Księgozbiór Biblioteki Akademii Kaliskiej liczy blisko 150 tys. woluminów.