DRZWI OTWARTE AKADEMII KALISKIEJ

mar 30, 2023 | Wydarzenia

W dniach 6, 7 i 9 marca 2023 r. odbyły się „Drzwi Otwarte” Akademii Kaliskiej. Przez trzy dni uczelnię odwiedziło kilkuset uczniów z Kalisza i regionu.
Jako pierwszy przyszłych studentów zaprosił Wydział Nauk Społecznych. Młodzież miała okazję spotkać się z władzami wydziału i wykładowcami, obejrzeć bazę dydaktyczną przy Nowym Świecie oraz sprawdzić dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przyszli studenci odwiedzili także Bibliotekę Akademii Kaliskiej. Starszy bibliotekarz Beata Leśna oprowadzała zainteresowanych po Bibliotece Głównej, prezentując nasze zbiory oraz informując o zasobach zdalnych.
W kolejnym dniu na ul. Kaszubską zaprosił Wydział Nauk o Zdrowiu, który pochwalił się możliwościami Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. Młodzież zobaczyła również pracownie: kosmetologii, ratownictwa medycznego, dietetyki, fizjoterapii oraz elektroradiologii. Dodatkową atrakcją była wizyta w Muzeum Pielęgniarstwa oraz w Bibliotece Wydziału Nauk o Zdrowiu, po której przyszłych studentów oprowadzał kustosz dr Grzegorz Matuszczak.
Ostatniego dnia gości z całego regionu podjął Wydział Politechniczny przy ul. Poznańskiej. Ponad 200 uczniów zwiedziło Collegium Oecologicum oraz liczne laboratoria. W każdym z nich o specyfice poszczególnych kierunków opowiadali studenci i wykładowcy. Uczniowie odwiedzili także Bibliotekę Akademii Kaliskiej – Wypożyczalnię Wydziału Politechnicznego w Collegium Oecologicum. Bibliotekarze zaprezentowali zbiory tej agendy, liczące ponad 50 tys. woluminów oraz zasoby zdalne. Odwiedzający bibliotekę otrzymali materiały przygotowane z tej okazji: „Informator”, „Vademecum użytkownika” oraz folder „Bazy, czyli zasoby zdalne w zbiorach Biblioteki Akademii Kaliskiej”.
Fot. Akademia Kaliska, Ewa Obała