Vademecum czytelnika

Vademecum Czytelnika - obrazek

Na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.akademia.kalisz.pl  znajdują się bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych oraz katalogi on-line.

Chcąc wypożyczyć książkę należy sprawdzić, czy jest ona dostępna w katalogu książek, dokonać jej rezerwacji klikając opcję „Wypożycz”, a następnie logując się do swojego konta poprzez wpisanie identyfikatora i hasła:

Identyfikator:

Studenci Akademii: nr prefiks: 15920+nr legitymacji, (w jednym ciągu tj. 15920XXXXX).

Pozostali użytkownicy: nr karty bibliotecznej.

Hasło startowe: w momencie zakładania konta system biblioteczny generuje maila

z jednorazowym hasłem na podany przez czytelnika adres; hasło to czytelnik zmienia na własne przy pierwszym logowaniu.

 

Zarezerwowane książki można odebrać w wypożyczalni, po upływie 2 godzin od złożenia zamówienia, w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli dana pozycja jest wypożyczona można ją zamówić w katalogu on-line klikając opcję „Zapisz”.

Studenci Akademii mogą wypożyczyć 10 książek.
Użytkownicy spoza Uczelni – 5 książek, za pozostawieniem kaucji zwrotnej w wysokości 20 zł za 1 wolumin.

Wypożyczenia kaucyjne realizowane są wyłącznie od poniedziałku do piątku do godz. 15.00.

 

Pamiętaj! Książki należy zwrócić przed upływem 30 dni. Po upływie tego terminu  system naliczać będzie karę w wysokości 0,10 gr za każdy dzień od 1 wol. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji można drogą elektroniczną, na stronie biblioteki kontrolować stan swojego konta oraz dwukrotnie samodzielnie (z poziomu katalogu on-line) prolongować (przedłużyć termin) wypożyczenia, pod warunkiem, że książka nie została wcześniej zamówiona przez innego czytelnika. Prolongaty na kolejne miesiące można dokonać bezpośrednio w bibliotece lub telefonicznie u bibliotekarza.

Z księgozbioru w wolnym dostępie w Wypożyczalni i Czytelni Głównej można korzystać samodzielnie. Książki ustawione są działami, wg sygnatur (rosnąco) umieszczonych na grzbietach okładek.

Z księgozbioru czytelni można korzystać wyłącznie na miejscu.
Do dyspozycji czytelników znajduje się skaner oraz samoobsługowa kserokopiarka (10 gr za 1 str. A4).

 

Książki wypożyczone z wolnego dostępu Wypożyczalni Głównej (oznaczone czerwonym paskiem na grzbietach okładek) można zwracać przez wrzutnię także poza godzinami otwarcia biblioteki (dotyczy wyłącznie księgozbioru Wydziału Nauk Społecznych).

Przed wyjściem z wypożyczalni należy sprawdzić stan swojego konta i zgłosić ewentualne zastrzeżenia!

Uwagi złożone w późniejszym terminie nie są przyjmowane.

Każdy student I roku zobowiązany jest zaliczyć test z Przysposobienia bibliotecznego (do końca semestru zimowego).

Szczegółowe informacje dotyczące tego szkolenia dostępne są na stronie  internetowej biblioteki (www.biblioteka.akademia.kalisz.pl).

Biblioteka jest miejscem, w którym obowiązuje zachowanie ciszy,
aby wszystkim użytkownikom zapewnić odpowiednie warunki do pracy i nauki.

Szanujmy tę zasadę!

 Jeśli zastosujesz się do powyższych wskazówek, korzystanie z biblioteki będzie przyjemne i sprawne. W przypadku jakichkolwiek trudności możesz liczyć na pomoc dyżurującego bibliotekarza lub wysłać zapytanie za pomocą formularza kontaktowego – na stronie internetowej biblioteki.

Serdecznie zapraszamy smile

O marca 2020 r. Biblioteka Akademii Kaliskiej stale dostosowuje swą działalność do ogólnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących zasad postępowania.

Dlatego każdy czytelnik, chcąc skorzystać z zasobów bibliotecznych, obowiązany jest zapoznać się z bieżącymi komunikatami na stronie biblioteki.

Dane kontaktowe i godziny otwarcia

Lokalizacja/dane kontaktowe Pn. Wt.-Cz. Pt. Sob. *
Wypożyczalnia Główna (Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4a)
tel. 62 76 79 649
09.00 – 16.00 09.00 – 16.00 09.00 – 16.00 nieczynne
Czytelnia Główna (Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4a)
tel. 62 76 79 549
09.00 – 16.00 09.00 – 16.00 09.00 – 16.00 nieczynne
Wypożyczalnia Wydziału Politechnicznego
(Collegium Oecologicum, ul. Poznańska 201)
tel. 62 76 79 587
09.00 – 16.00 09.00 – 16.00 09.00 – 16.00 nieczynne
Czytelnia Wydziału Politechnicznego
(Collegium Mechanicum, ul. Poznańska 201)
tel. 62 76 79 577
09.00 – 16.00 09.00 – 16.00 09.00 – 16.00 nieczynne
Wypożyczalnia i Czytelnia Wydziału Nauk o Zdrowiu
(Collegium Medicum, ul.Kaszubska 13)
tel. 62 76 79 608
09.00 –  16.00 09.00 –  16.00 09.00 –  16.00 nieczynne

*Dyżury dotyczyły sobót w terminach zajęć studiów niestacjonarnych. Obecnie z powodu pandemii dyżury zostały anulowane.