Jak zostać czytelnikiem?

Aby zostać czytelnikiem Biblioteki Akademii Kaliskiej student naszej uczelni powinien się zgłosić do jednej z wypożyczalni z ważną legitymacją studencką.

Inni użytkownicy:

 • pracownicy naukowi,
 • pracownicy administracyjni,
 • studenci studiów podyplomowych,
 • doktoranci,
 • osoby spoza uczelni,

zakładają konto na podstawie danych z dowodu osobistego. Czytelnicy z tej grupy, aby założyć konto, muszą uiścić opłatę (10 zł) za kartę biblioteczną.

Można także założyć konto online, wysyłając e-mail do jednego z bibliotekarzy, (adresy znajdują się na stronie internetowej biblioteki w zakładce Kontakt), podając następujące dane:

 • nazwisko i imię,
 • kierunek studiów,
 • nr albumu,
 • PESEL,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania (kod, miasto, ulica, nr domu, mieszkania),
 • adres do korespondencji (podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • telefon kontaktowy.

Wszystkie uzyskane w ten sposób dane zostaną zweryfikowane przy pierwszej wizycie czytelnika w naszej bibliotece.