CZYTELNIA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Lokalizacja:
Collegium Medicum (przy ul. Kaszubskiej 13), przyziemie, sala nr 204A

Kontakt:
telefon: +48 (62) 76 79 608
e-mail:
biblioteka@akademia.kalisz.pl lub bezpośrednio do bibliotekarzy pracujących w czytelni (patrz zakładka Kontakt na stronie).

Udostępniane zbiory:

  • księgozbiór podręczny dla wszystkich kierunków i specjalności Wydziału Nauk o Zdrowiu,
  • czasopisma prenumerowane i nry archiwalne dla Wydziału Nauk o Zdrowiu,
  • bazy danych online, prenumerowane przez Bibliotekę Akademii Kaliskiej,
  • Academica – darmowa wypożyczalnia  umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Uprawnieni do korzystania:

wszyscy czytelnicy, posiadający ważną kartę biblioteczną/aktywną legitymację studencką.

Warunki pracy:

  • 20 miejsc dla czytelników,
  • 12 komputerów z dostępem do Internetu,
  • 1 komputer z dostępem do Academiki,
  • bezpośredni dostęp w czytelni do punktu kserograficznego.