Baza IBUK wciąż wzbogacana

kwi 20, 2020 | Archiwum

Baza ibuk – kolejna nowość w prenumeracie

Kucharska-Stasiak E., Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

We „Wprowadzeniu” czytamy: „Nieruchomość jest dobrem bardzo złożonym. Stanowi wielowymiarową przestrzeń stanowiącą przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin naukowych takich jak: prawo, ekonomia, finanse, inżynieria budowlana, geodezja, rolnictwo, leśnictwo, sadownictwo. Stanowi obszar zaangażowania zawodowego także architektów, urbanistów, geografów czy geologów. Złożoność nieruchomości jako obiektu prawnego, ekonomicznego i technicznego powoduje, że wiedza z tego zakresu ma charakter interdyscyplinarny(…). Niniejsza pozycja stanowi próbę wieloaspektowego spojrzenia na nieruchomości. Całość ujęta jest w piętnastu rozdziałach”.

W książce omówione zostały następujące zagadnienia: problemy rynku nieruchomości i podstawy jego finansowania, problematyka ekonomicznego podłoża wyceny, popyt i podaż rynku nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, procesy developerskie, czy decyzje inwestycyjne tego sektora.


NOWOŚCI W IBUKU

Do prenumerowanych przez Bibliotekę Uczelnianą PWSZ w Kaliszu książek w tej bazie dodana została pozycja zaproponowana przez naszych czytelników

Kowalska K., Koordynowana opieka zdrowotna: doświadczenia polskie i międzynarodowe, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,  Warszawa 2009

Książka podzielona została na trzy części. W pierwszej autorka omawia podstawowe funkcje i cele opieki zdrowotnej oraz zaprezentowano podstawowy dylemat współczesnych systemów opieki zdrowotnej, tj. wymóg ograniczania dynamicznego wzrostu wydatków tego sektora z równoczesnym spełnieniem postulatu poprawy jakości opieki zdrowotnej. W części drugiej pokazany został model koordynowanej opieki zdrowotnej w ujęciu instytucjonalnym oraz przegląd doświadczeń  międzynarodowych w tym zakresie. Trzecia cześć zajmuje się empiryczną analizą programu pilotażowego, czyli uczeniem się przez doświadczenie.

Istotną wartością prezentowanej pozycji jest przybliżenie dyskusji na temat koordynowanej opieki zdrowotnej, która od niemal dwudziestu lat toczy się w wielu krajach na świecie, a która w zasadzie nie występuje  w Polsce.

Drodzy Czytelnicy,

w bazie ibuk znajdziecie kolejne poszukiwane tytuły. Oto ostatnio dodane pozycje zamówione przez Was:

Lewandowski J., Skołud B., Plinta D., Organizacja systemów produkcyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018

W podręczniku znajdziemy omówienia systemów produkcyjnych, nowoczesnych metod i narzędzi usprawniania procesu produkcyjnego. Autorzy wskazują na niebagatelne znaczenie kapitału ludzkiego i ochronę środowiska naturalnego, a także na złożoność funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Dlatego tak ważne jest  ustawiczne doskonalenie jakości i organizacji pracy.

Woźniak J., Rekrutacja: teoria i praktyka, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2013

Prezentowana książka powstała jako owoc wykładów pt.: „Pozyskiwanie i rozwój pracowników” prowadzonych przez autora dla studentów interesujących się zarzadzaniem zasobami ludzkimi. Publikacja pokazuje, że rekrutacja powinna stać się najważniejszym procesem kadrowym każdego przedsiębiorstwa. Autor udowadnia, że kompetencje pracowników, ich doświadczenie, umiejętności, czy cechy charakteru są jednym z głównych czynników przesądzających o sukcesie firmy. Stąd zainteresowanie rekrutacją, rozumianą jako teoria i praktyka pozyskiwania dla przedsiębiorstwa utalentowanych pracowników i podkreślanie jej strategicznego znaczenia dla przyszłości firmy.

Proponowana pozycja przedstawia cały proces doboru personelu: wyznaczanie potrzeb kadrowych, tworzenie profili rekrutacyjnych, opisanie narzędzi rekrutacyjnych, wybór pracowników i ich aklimatyzację. Autor udowadnia fakt, że właściwe przeprowadzenie tego  procesu decyduje o sukcesie rynkowym firmy.

Krugman P., Wells R., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Prezentujemy nowoczesny podręcznik akademicki obejmujący program podstawowego kursu z makroekonomii. Akademicki wykład uzupełniony został ciekawymi wstawkami oraz narzędziami dydaktycznymi: przykładami z codziennego życia otwierającymi każdy rozdział, podsumowaniem każdej sekcji (w tym pytania z odpowiedziami), objaśnieniami najczęściej popełnianych błędów, podsumowaniem na końcu każdego rozdziału oraz słowniczkiem na końcu książki zawierającym definicje podstawowych pojęć.

Paul Krugman jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Princeton, laureatem Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii w 2008 r. Robin Wells to także wykładowca i pracownik naukowy w zakresie ekonomii na Uniwersytecie w Princeton.